Asynchrónne generátory

Pre využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná alebo vodná energia, asynchrónne generátor je spoľahlivé a nákladovo efektívnu alternatívu ku konvenčným synchrónny generátor. Výhodou jednoduchá údržba a využiteľnosť aj v malých alebo stredne veľkých zariadeniach pre výrobu energie.

Základná charakteristika:

Veľkosť 132 – 400 mm
Výkon do 710 kVA
Rýchlosti 1500, 1000, 750, 600, 500 ot, nižšie otáčky dostupné na vyžiadanie
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Tepelná trieda Štandardne 155 (F), na vyžiadanie 180(H)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vlastná ventilácia IC 411
  • nútená ventilácia, IC 416
  • nevetrané, IC 410
Typ prevádky Štandardne S1, na vyžiadanie S3, S4, S9
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, voliteľne -40 °C do +60 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m.
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693)

Katalógy a letáky

Trojfázové asynchrónne generátory EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.