Cementárenský a ťažobný priemysel

Veľké infraštruktúrne projekty v “boom regiónov” vedú k rýchlo rastúcemu dopytu po stavebných materiáloch ako je cement, oceľ a neželezné kovy. To zase vyvoláva tlak zvýšenie efektivity a rozvoj spracovateľských postupov s ohľadom na obmedzené zdroje. Zvyšujúca sa požiadavka na výrobu rôznych finálnych produktov stimuluje rozvoj ťažobného priemyslu, bez ktorého by nebolo možné uspokojiť dopyt po dodávka železných a neželezných rúd v dostatočnom množstve.

Početnosť pohonov rôznych druhov je v tomto odvetví priemyslu vysoká, zároveň kladie na tieto pohony veľmi vysoké nároky, vyplývajúce predovšetkým z prostredia, v ktorom pracujú. VEM má vo svojom výrobnom programe produkty, ktoré sú schopné tieto požiadavky naplniť. Našli svoje uplatnenie pri pohonoch drvičov, mlynov, ventilátorov, čerpadiel, dopravníkov, atď.

Asynchrónne motory s krúžkovou kotvou sú vhodné najmä pre ťažké rozbehy pre mlyny a drviče pri plnom zaťažení a pre ventilátory s veľmi veľkých momentom zotrvačnosti. Tieto motory sú chladené predovšetkým systémom vzduch/vzduch tepelným výmenníkom a separátnym vetraním krúžkovej oblasti.

Dodávaný sortiment pre toto priemyselné odvetvie:

Asynchrónne motory na krátko
Rozsah výkonov 500 – 20 000 kW
Počet pólov 4 – 16
Asynchrónne motory krúžkové
Rozsah výkonov 500 – 10 000 kW
Počet pólov 4 – 16
Synchrónne s vyjadrenými pólmi
Rozsah výkonov 2 000 – 20 000 kW
Počet pólov 4 – 36

Základná charakteristika:

Rozsah napätí Od 690 V do 13,8 kV
Tvar motora IM B3 a IM V1, IM 7315 a odvodené konštrukcie
Typy chladenia Vzduch/vzduch alebo vzduch/voda s výmenníkmi
Ložiská Valivé alebo kĺzne
Frekvencia Zo siete, alebo prevádzka s meničom

Katalógy a letáky

Trojfázové vysokonapäťové asynchrónne motory 140-28000 kW EN DE
Eelektrické stroje pre priemysel EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.