Chemický, petrochemický a plynárenský priemysel

Prostredie v chemických a petrochemických závodoch vyžaduje v závislosti od stupňa nebezpečenstva (zóna 1 a zóna 2) použitie motorov v nevýbušnom vyhotovení.  Motory VEM malého a stredného výkonu určené pre prácu v tomto prostredí sú vyrábané v triede ochrany proti vznieteniu „e“ a „n“ – ochrana proti iskreniu, zóna 2. Motory s vysokým výkonom a všetky synchrónne motory pre prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sú vybavené záverom s vnútorným pretlakom – trieda ochrany „p“.

Ďalším momentom, ktorý je potrebné brať do úvahy sú chemické procesy prebiehajúce v danom prostredí. Príkladom sú zariadenia na syntézu amoniaku, kde je nutné zaistiť neprítomnosť medi a jej zliatin na vonkajšej konštrukcii motorov. Motory VEM sú schopné týmto požiadavkám vyhovieť. Motory VEM pracujú na zariadeniach, ako sú kompresory, extrudéry, ventilátory, miešadlá a čerpadlá.

Sortiment motorov pre toto priemyselné odvetvie:

Asynchrónne motory na krátko
Rozsah výkonov 500 – 14 000 kW
Počet pólov 2 – 16
Synchrónne motory s vyjadrenými pólmy
Krútiaci moment 5 000 – 42 000 kW
Počet pólov 6 – 36
Napájacie napätie 690 – 13 800 V
Frekvencia sieťová a prevádzka s meničom
Chladenie vzduch/voda, vzduch/vzduch
Tvar IM B3 a IM 7115 a ich modifikácie
Ložiská valivé, klzné

Katalógy a letáky

Trojfázové vysokonapäťové asynchrónne motory 140-28000 kW EN DE
Eelektrické stroje pre priemysel EN DE
Trojfázové vysokonapäťové kompresorové motory EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.