Elektrárenský preimysel

Konvenčné elektrárne, ktoré spaľujú fosílne palivo, tvorí základný zdroj a rezervu pre dodávky elektrickej energie a stabilitu siete. Z dôvodu ochrany životného prostredia a zdrojov je nutné systémy spaľovania a emisie splodín ďalej optimalizovať. VEM motory sú navrhnuté tak, aby napĺňali požiadavky na kontrolu emisii oxidu uhličitého a znečistenia ovzdušia z elektrárni.

Dodávané sú motory pre technológie kotlov, čerpacej a chladiarenskej techniky, kompresory, ventilátory a mlyny.

Sortiment motorov pre toto priemyselné odvetvie:

Asynchrónne motory na krátko
Rozsah výkonov 200 – 20 000 kW
Počet pólov 2 – 28
Napájacie napätie 690 – 13 800 V
Frekvencia sieťová a prevádzka s meničom
Chladenie vzduch/voda, vzduch/vzduch
Tvar IM B3 a IM 7115 a ich modifikácie
Ložiská valivé, klzné

Katalógy a letáky

Trojfázové vysokonapäťové asynchrónne motory 140-28000 kW EN DE
Eelektrické stroje pre priemysel EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.