Jednofázové motory

Jednofázové motory od VEM majú robustnú kostru vyrobenú zo sivej liatiny tak, ako štandardné IEC motory. Sú k dispozícii vo vyhotoveniach:

Typová rada EB21R / EB20R
  • Jednofázové asynchrónne motory s prevádzkovým kondenzátorom pre ľahký rozbeh
  • Záberový moment cca 0,4 MN ( nominálneho momentu ), zvyčajne postačuje pre väčšinu aplikácií, napr. pohon ventilátorov, čerpadiel a pod.
Typová rada EB21RW / EB20RW
  • Jednofázové asynchrónne motory s prevádzkovým kondenzátorom a odporovým rotorom
  • Relatívny záberový moment MA/MN je dvojnásobný oproti typovej rade EB21R / EB20R. Vhodné pre stredne ťažký rozbeh, napr. miešačka na betón.
Typová rada ED21RW / ED20RW
  • Jednofázové asynchrónne motory s prevádzkovým kondenzátorom a rozbehovým kondenzátorom
  • Táto konštrukcia v sebe spája výhody prevádzkového kondenzátora ( vysoký výkon a účinnosť ) s výhodami rozbehového kondenzátora ( vysoký záberový moment ), vhodné pre rozbeh do záťaže, napr. pohon kompresorov, čerpadiel do protitlaku. Rozbehový kondenzátor je po rozbehu deaktivovaný elektronickým odpojovacím zariadením.

Základná charakteristika:

Veľkosť 63 – 100 mm
Výkon od 0,12 kW do 2,2 kW
Rýchlosti 3000, 1500 ot
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Tepelná trieda Štandardne 155 (F), na vyžiadanie 180(H)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vlastná ventilácia IC 411
  • nútená ventilácia, IC 416
Typ prevádky Štandardne S1, na vyžiadanie S3, S4, S9
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, voliteľne -40 °C do +60 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m.

 

Katalógy a letáky

Návod na obsluhu EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.