Kompaktné pohony

Kompaktná jednotka sa skladá z motora a meniča, výhody tohto riešenia oproti konvenčným jednotkám sú nezaplatiteľné:

 • Konfigurácia systému nevyžaduje žiadne náklady
 • Vďaka kompaktnému umiestneniu meniča na motore nie je potrebný ďalší priestor na umiestnenie meniča
 • Štandardne vysoká odolnosť proti vibráciám a vysoký stupeň ochrany ⇒ vysoká životnosť
 • Zvyčajne nevyžaduje výstupný filter
 • Riešenie nevyžaduje použitie tieneného motorového kábla, vystačíme s napájacím káblom Náklady na montáž a inštaláciu sú minimálne
 • Uvedenie do prevádzky vyžaduje minimálne úsilie ⇒ okamžitá prevádzkyschopnosť

VEMoDRIVE – Kompaktné pohony poskytujú rovnaké úžitkové vlastnosti, ako štandardné riešenie (motor a frekvenčný menič samostatne). Pri motore sú to najmä: typ konštrukcie, stupeň ochrany, vlastná/nútená ventilácia, brzdy a enkodéry… (možnosť aktivácie brzdy z frekvenčného meniča a analýza signálov enkodéra meničom na vyžiadanie).
Pre menič  to sú predovšetkým externé ovládacie moduly, rozhrania ( napr. zbernice ), ale tiež vstupné a výstupné moduly, ako aj riadiace moduly.

VEMoDRIVE  Compact pohony s motormi triedy účinnosti IE1

 • MT21R, M21R, vlastné vetranie
 • MT21F, M21F, nútené vetranie

VEMoDRIVE  Compact pohony s motormi triedy účinnosti IE2

 • ME1R, vlastné vetranie
 • ME1F, nútené vetranie

Základná charakteristika

Systém Kompaktný pohonový systém pre všeobecné použitie
Veľkosť 71 – 180 mm
Výkon od 0,55 kW do 22 kW
Triedy účinnosti podľa
IEC 60034-30
VEMoDRIVE Compact spĺňajú požiadavky triedy účinnosti IE2 (voliteľne IE3) pre sieťovú prevádzku.
Avšak VEMoDRIVE Compakt pohony môžu byť dodávané s motormi bez klasifikácie energetickej triedy alebo v triede účinnosti IE1.
Rýchlosti 3000, 1500, 1000 ot
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 (v závislosti od typu meniča) podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Tepelná trieda Štandardne 155 (F), na vyžiadanie 180(H)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

 • vlastná ventilácia IC 411
 • nútená ventilácia, IC 416
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, voliteľne -40 °C do +60 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m.

 

 

Katalógy a letáky

Návod na obsluhu M21R DE
Návod na obsluhu M21RT DE
VEMoDRIVE Compact leták EN DE
Trojfázové kompaktné pohony – Rad M21 … EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.