Elektromotory do výbušného prostredia

Motory s ochranou proti výbuchu podľa EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, alebo podľa normy EN 60079-15 60079-15/IEC alebo EN 61241 a podľa ATEX 114 (95, 100a)

Vlastnosti

 • Energeticky efektívne
 • Prevedenie podľa DIN EN 60034 (IEC 60072)
 • Montážne rozmery a výkonové rady podľa DIN 42673, 42677, alebo progresívne
 • Robustná konštrukcia zo sivej liatiny = nízke vibrácie

Základná charakteristika

Veľkosť 56 – 350 (450) mm
Výkon od 0,06 kW do 315 (630) kW
Typy ochrany proti vznieteniu
 • Zvýšené zabezpečenie “e” (Ex e IIC T3 Gb)
 • Pevný záver “d (e)” (Ex d (e) IIC T4 Gb)
 • Iskrovo bezpečný obvod “n”, (Ex nA IIC T3 Gc)
 • Pre použitie v zóne 21, (Ex tb IIIC T125 ° C DB)
 • Pre použitie v zóne 22, (Ex tc IIIB (C), T125 ° C Dc)
Triedy účinnosti podľa
IEC 60034-30
V zmysle nariadenia Komisie (ES) 640/2009sú motory dodávaní v nasl. vyhotoveniach:

 • bez klasifikácie účinnosti
 • štandardná účinnosť IE1
 • vysoká účinnosť IE2
 • premium účinnosť IE3
Rýchlosti 3000, 1500, 1000, 750, prepólované dostupné na vyžiadanie
Menovité napätie
 • menovité napätie rozsahy A a B (zóna A, zóna B) podľa STN EN 60034-1 (IEC 60034-1)
 • štandardné napätia podľa. STN EN 60038 50 Hz, 230 V, 400 V, 500 V a 690 V
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM V1 (IM B5 do veľkosti 315mm vrátane) a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Tepelná trieda Štandardne 155 (F), na vyžiadanie 180(H)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

 • vlastná ventilácia IC 411
 • nútená ventilácia, IC 416
 • nevetrané, IC 410
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m., iné teploty a namorské výšky na vzžiadanie

 

 

Katalógy a letáky

Nevýbušné pre prevádzku s FM, typ ochrany zaistené “e” EN DE
NN motory do prostredia s nebebzpeč. výbuchu EN DE
Návod na obsluhu Ex d(e) EN DE
Návod na obsluhu Ex e, n, t EN DE
Vyhlásenie o zhode EX motory EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.