Motory na pohon odsávacích ventilátorov splodín horenia

Na báze osvedčenej a praxou overenej konštrukcie asynchrónnych motorov VEM bola pri použití cielene modifikovaných špeciálnych izolačných systémov, ložísk a napájania vyvinutá typová rada elektromotorov na pohon odsávacích ventilátorov tepla a splodín horenia v prostredí s vysokou teplotou.

Za normálnych podmienok pracujú tieto motory ako konvenčné motory na pohon ventilátorov, sú však konštruované tak, aby v prípade požiaru boli schopné po určitú dobu pracovať v prostredí  so silno zvýšenou teplotou. Motory zlýhajú až po uplynutí požadovanej doby.

Tieto motory boli podrobené testovaniu už v štádiu návrhu, kedy boli simulované podmienky, aké vznikajú v prípade mimoriadnych udalostí.

Základná charakteristika:

Veľkosť 90 – 355 mm
Výkon od 0,25 kW do 500 kW
Teplotná a časová
klasifikácia
F200 (200°C/120 min.), 300 (300°C/60 min.), 400 (400°C/120 min.) a 600 (600°C/120 min.)
podľa STN EN 12101-3
Triedy účinnosti podľa
IEC 60034-30
V zmysle nariadenia Komisie (ES) 640/2009sú motory dodávané v nasl. vyhotoveniach:

  • bez klasifikácie účinnosti
  • štandardná účinnosť IE1
  • vysoká účinnosť IE2
  • premium účinnosť IE3 na vyžiadanie
Rýchlosti 1500, 1000, 750, 600, 500 ot
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vlastná ventilácia IC 411
  • nútená ventilácia, IC 416
  • nevetrané, IC 410
Teplota chladiva/
nadmoská výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m., iné teploty a výšky na vyžiadanie
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693)

 

Katalógy a letáky

Motory pre odsávanie tepla a splodin horenia EN DE
Návod na obsluhu motory pre odsávanie splodin horenia EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.