Elektromotory pre valčekové dráhy

Špeciálne motory pre pohon valcov valčekových dráh v hutnickom priemysle a valcoviach.

Najmä z hľadiska prostredia, prevádzkových a dopravných cyklov sú na motory kladené špeciálne elektrické a mechanické požiadavky. Motory pracujú od nepretržitej prevádzky až po rôzne režimy, ako sú prerušovaný chod, brzdenie, cúvanie a pod.

VEM motory typovej rady ARB 22 až 65 pre motoricky ovládané valčekové dráhy preukázali svoju funkčnosť a spoľahlivosť aj pri extrémnych okolitých podmienkach po dobu niekoľkých desiatok rokov. Na základe týchto skúseností firma VEM vyvinula niekoľko variantov motorov pre motoricky ovládané valčekové dráhy zamerané na podmienky najnovších technológií pohonu pri prevádzke s frekvenčným meničom. Vinutia týchto motorov sú špeciálne upravené pre použitie s meničmi. Na rozdiel od konvenčnej konštrukcie valčekových dráh s mäkkou charakteristikou krútiaceho momentu, motory pre motoricky ovládané valčekové dráhy pre prevádzku s meničom majú skôr charakteristiku pevný krútiaci moment.

Základná charakteristika:

Veľkosť 112 – 400 mm
Výkon od 0,4 kW do 290 kW
Rýchlosti 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 ot, nižšie otáčky dostupné na vyžiadanie
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • nevetrané, IC 410
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, voliteľne -40 °C do +60 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m.
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693), pri konštrukčnej výške štandartná výbava

 

Katalógy a letáky

Návod na obsluhu motory pre valcove drahy EN DE
Motory pre valcové dráhy, napájanie meničom EN DE
Motory pre valcové dráhy sieťové napájanie EN DE
Elektroprevodovky pre valcové dráhy EN DE
Motory pre valcové dráhy séria ARC, ARB EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.