Motory pre železničné pohony

Motory pre železničné pohony

VEM vyvíja a vyrába železničné trakčné pohony už viac, ako 100 rokov, čo predstavuje bohatý zdroj skúseností. Tie umožňujú splniť náročné požiadavky medzinárodného priemyslu koľajových vozidiel. VEM ponúka riešenia pre vysoký výkon pohonu. To zahŕňa vysoko účinné asynchrónne trakčné motory pre elektrické a dieselelektrické rušne, motorové jednotky, električky a pracovné koľajové vozidla.

Výrobný program v tomto segmente je doplnený o výrobu a dodávky hlavných a pomocných prevádzkových generátorov a regulačných systémov. Okrem toho, VEM taktiež ponúka sortiment trakčných motorov pre hybridné pohony a trolejbusy, t.j. pre ekologicky šetrné pohony miestnej verejnej dopravy.

Motory (halvne ventilátorové) planované pre použitie v koľajových vozidlách musia byť projektované a vyrobené podľa pre železnice špecifických noriem a štandardov.

Základná charakteristika:

Prevádzkový režim S9 prevádzka s meničom
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vlastná ventilácia IC 411
  • nútená ventilácia, IC 416
  • nevetrané, IC 410
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, voliteľne -40 °C do +60 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m.
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693)

 

 

Katalógy a letáky

VEMoDRIVE Kompaktný pohony pre trakčné aplikácie EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.