Nízkonapäťové krúžkové motory

Vďaka rozsiahlým možnostiam ich modifikácií s ohľadom na možnosti zákazníckych aplikácií, môžu tieto motory byť optimálne upravené a vyladené. Sú obzvlášť vhodné pre aplikácie s náročným spúšťaním, napríklad na nestabilných sieťach alebo napájacích systémoch.

Základná charakteristika

Veľkosť 132 – 315 mm
Výkon od 4 kW do 315 kW
Prevádkový režim
  • S1 – nepretržitá prevádzka
  • S2, S3, S4/S6 – prerušované zaťažovanie
Rýchlosti 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 ot,
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5 a odvodené podľa EN 60034-7
Tepelná trieda Štandardne 155 (F), na vyžiadanie 180(H)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vlastná ventilácia IC 411
  • nútená ventilácia, IC 416
  • nevetrané, IC 410
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m., iné hodnoty teploty a nadmorskej výšky na vyžiadanie
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693), od konštrukčnej veľkosti 400 štandardne

Katalógy a letáky

3f asynchrónne krúžkové motory S1 nepretržitá prevádka EN DE
3f asynchrónne krúžkové motory S3, S4-S5 EN DE
3f asynchrónne krúžkové motory seria SPER-SPEH EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.