Obnoviteľné zdroje

Stabilné a dostatočné zabezpečenie dodávok elektrickej energie je rozhodujúci predpoklad pre hospodársky rozvoj krajiny. Pri výbere zdrojov je kladený stále väčší dôraz na ekologické aspekty. Výroba elektrickej energie s využitím veternej a vodnej energie naberá na význame pre svoj šetrný vplyv na životné prostredie. Tieto alternatív sa do budúcnosti javia ako bezpečný zdroj elektrickej energie.

VEM vyrába a dodáva asynchrónne a synchrónne generátory pre veterné turbíny až do výkonu 7 MW a tiež pohony pre nastavenie pracovnej polohy turbíny.

V najväčšej prečerpávacej hydroelektrárni Goldisthal v Nemecku s inštalovaným výkonom 1.060 MW výrobu elektrickej energie zabezpečujú 4 VEM generátory (2 synchrónne, 2 asynchrónne).

Generátory pre veterné turbíny

Desiatky rokov skúsenosti získyných pri výrobe elektrických strojov a úzka spolupráca s partnermi z oblasti vedy a výskumu boli využité pri vývoji špeciálnych generátorov pre veterné turbíny. Výsledkom sú produkty, ktoré sú šité na mieru individuálnym potrebám užívateľov. VEM patrí k technologickým lídrom v tomto odbore.

Dnes tieto stroje pracujú tak na súši, ako aj na mori.

Základná charakteristika

Rozsah výkonov 1 – 7 MW
Napätie 690 – 11 000 V
Frekvencia 50/60 Hz, alebo prevádzka s meničom
Chladenie vzduch/voda, vzduch/vzduch
Generátory pre vodné elektrárne

Bohaté, desaťročia získavané skúsenosti a implementácia najnovších výsledkov výskum sú zhmotnené vo výrobkoch VEM aj v tejto oblasti využitia.

VEM vyrába a dodáva generátory zvláštneho vyhotovenia, vertikálnej aj horizontálnej konštrukcie, optimalizované pre Peltonovu, Francisovu, Kaplanovu turbínu a turbínu pre prečerpávacie elektrárne až do 400 MVA.

Katalógy a letáky

DE Synchrónne generátory s permanentným magnetom pre veterné turbíny; pohony pre natáčanie turbíny a rotora – leták DE
Generátory pre veterné turbíny synchrónne a asynchrónne, smerové pohony. EN DE
Synchrónny generátor s permanentnými magnetmi, typ DPSPZ 5626-8U DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.