Oceliarne a valcovne

Pomalobežné, vysokovýkonné motory pre pohon zariadení oceliarní a valcovní boli od samého začiatku súčasťou výrobného programu spoločnosti VEM. Po dlhej dobe dominancie jednosmerných pohonov v tejto oblasti priemyslu sú dnes  a používané dynamické vysokokvalitné trojfázové motory. Pre vyššie krútiace momenty sú to synchrónne motory, pre nižšie krútiace momenty motory asynchrónne s kotvou na krátko. Mechanická konštrukcia týchto motorov je navrhnutá s ohľadom na vysoké požiadavky procesov valcovní, elektromagnetické obvody spĺňajú požiadavky na preťaženie, rozsah nastavenia a ovládania dynamiky pohonov.

VEM vyrába a dodáva motory pre hlavné aj pomocné pohony teplých a studených valcovní.

Sortiment motorov pre toto priemyselné odvetvie:

Asynchrónne motory na krátko
Krútiaci moment 5 – 120 kNm
Počet pólov 6 – 16
Synchrónne motory s hladkým rotorom
Krútiaci moment 10 – 2 200 kNm
Počet pólov 6 – 30
Napájacie napätie 690 – 6000 V
Frekvencia prevádzka s meničom
Chladenie vzduch/voda, vzduch/vzduch
Tvar IM B3 a IM 7115 a ich modifikácie
Ložiská valivé, klzné

 

Katalógy a letáky

Trojfázové vysokonapäťové asynchrónne motory 140-28000 kW EN DE
Eelektrické stroje pre priemysel EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.