Štandartné IEC motory

Vlastnosti:

 • Energeticky efektívne motory
 • Technické riešenie motorov umožňuje napájanie cez frekvenčný menič
 • Navrhnuté v súlade s DIN EN 60034 (IEC 60072)
 • Montážne rozmery a priradenie výkonu podľa DIN 42673, 42677, alebo progresívne
 • Konštrukcia motora je robustná, kostra zo sivej liatiny, čím je dosiahnutá nízka hladina vibrácií
 • Široká paleta doplnkovej výbavy
 • Svorkovnica štandartne hore, voliteľne vpravo, vľavo

Základná charakteristika:

Veľkosť 56 – 355 mm
Výkon od 0,06 kW do 500 kW
Triedy účinnosti podľa
IEC 60034-30
V zmysle nariadenia Komisie (ES) 640/2009sú motory dodávané v nasl. vyhotoveniach:

 • bez klasifikácie účinnosti
 • štandardná účinnosť IE1
 • vysoká účinnosť IE2
 • premium účinnosť IE3
Rýchlosti 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 ot, nižšie otáčky sú dostupné na vyžiadanie, prepólované motory
sú dostupné vo veľa kombináciách, napr. vinutie Dahlander 4-2, 8-4, 12-6-pól, alebo 6-4, 8-2, 8-6
a 12-4-pól s dvomi samostatnými vinutiami, príklad trojrýchlostných 8-4-2 alebo 8-6-4. Príklad štvorrýchlostný motor 12-8-6-4-pól
Menovité napätie
 • menovité napätie rozsahy A a B (zóna A, zóna B) podľa STN EN 60034-1 (IEC 60034-1)
 • štandardné napätia podľa. STN EN 60038 50 Hz, 230 V, 400 V, 500 V a 690 V
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Tepelná trieda Štandardne 155 (F), na vyžiadanie 180(H)
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

 • vlastná ventilácia IC 411
 • nútená ventilácia, IC 416
 • nevetrané, IC 410
Typ prevádky Štandardne S1, na vyžiadanie S3, S4, S9
Teplota chladiva/ nadmoská
výška
Štandardne -20 °C do +40 °C, voliteľne -40 °C do +60 °C, nadmorská výška do 1000 m n.m.
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693)

Katalógy a letáky

Trojfázové asynchrónne motory IE1, IE2, IE3
základný katalóg
EN DE
IE1 motory – leták EN DE
IE2 motory – leták EN DE
IE3 motory – leták EN DE

Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.