Technológie vody

VEM vyrába a dodáva motory s optimalizovanou účinnosťou pre riadenie vysokovýkonných čerpadiel, špeciálne navrhnutých pre veľké prietoky napr. pre čerpanie vody z rybníkov, riek a oceánov, pre prepravu pitnej a úžitkovej vody v priemysle, dodávok vody na odsoľovanie morskej vody, závlahy v poľnohospodárstve a pre veľké čistiarne odpadových vôd.

Sortiment motorov pre toto priemyselné odvetvie:

Asynchrónne motory na krátko
500 – 10 000 kW
Počet pólov 2 – 32
Asynchrónne motory krúžkové
Rozsah výkonov 500 – 8 000 kW
Počet pólov 4 – 12
Synchrónne s vyjadrenými pólmi
Rozsah výkonov 2 000 – 10 000 kW
Počet pólov 4 – 32

Základná charakteristika:

Rozsah napätí Od 690 V do 13,8 kV
Tvar motora IM B3, IM V1 a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Typy chladenia Vzduch/vzduch alebo vzduch/voda s výmenníkmi
Ložiská Valivé alebo kĺzne
Frekvencia Zo siete, alebo prevádzka s meničom

 

Katalógy a letáky

Trojfázové vysokonapäťové asynchrónne motory 140-28000 kW EN DE
Eelektrické stroje pre priemysel EN DE


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.