VEMoDRIVE

Pod značkou VEMoDRIVE, VEM dodáva riadené pohonné systémy na mieru pre vašu aplikáciu,  skladajúci sa z transformátorov, frekvenčných meničov / výkonových meničov a elektrických strojov v rozsahu výkonu 0,06 kW do 35 MW, nízkeho, stredného a vysokého napätia. Systém VEMoDRIVE je budovaný na komponentoch od renomovaných výrobcov a ponúka zákazníkom a prevádzkovateľom všetky možnosti pre nové plánovanie, ktorým sa mení, dopĺňa a rozširuje automatizácia hnacích zariadení pre každého konkrétneho užívateľa. Okrem toho, už existujúce systémy môžu byť ľahko modernizované a rozšírené o VEMoDRIVE systémy. VEMoDRIVE zahŕňa jednotlivé riadené pohony – kompaktné jednotky, ako aj komplexné riešenie pohonov vrátane projektovania.

http://www.expo21xx.com/motion21xx/15344_st3_heavy_duty_motor/default.htm


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.