Vodou chladené motory

  • Energeticky efektívne
  • Motory do veľkosti kostry 280 vrátane sú zo sivej liatiny s integrovanými chladiacími rúrkami, od veľkosti 315 dvojplášťová zváraná oceľová konštrukcia.
  • Svorkové skrine, ložiskové štíty, izolácie vinutia, typ ochrany zhodné so štandardnými motormi.
  • Jednou z výhod vodou chladených motorov je znížená emisia hluku v porovnaní s povrchovo chladenými motormi podobného výkonu a veľkosti.
  • Odpadové teplo z týchto motorov sa rozptýli bez dopadov na životné prostredie, princíp chladenia umožňuje vyšší výkon a najlepšie tlmenie vibrácií pri zachovaní kompaktného dizajnu.

Základná charakteristika:

Veľkosť 225 – 355 mm
Výkon od 37 kW do 500 kW
Triedy účinnosti podľa
IEC 60034-30
V zmysle nariadenia Komisie (ES) 640/2009sú motory dodávané v nasl. vyhotoveniach:

  • bez klasifikácie účinnosti
  • štandardná účinnosť IE1
  • vysoká účinnosť IE2
  • premium účinnosť IE3
Rýchlosti 3000, 1500, 1000, 750, prepólované motory sú dostupné na vyžiadanie
Typ ochrany Štandardne IP 55, voliteľne IP 56, IP 65 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM B3, IM B35, IM B5, a odvodené konštrukcie podľa EN 60034-7
Typy chladenia Podľa DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vodou chladené, IC 31W
Transpondér Voliteľné, RFID systém ilD ® 2000 (13,56 MHz podľa ISO 15693)

 

Katalógy a letáky

Návod na obsluhu vodou chladené motory EN DE
Vodou chladené 3f asynchrónne motory séria K21B,K23B EN DE

 


Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.