Vstavané motory

Súčasťou výrobného programu v segmente motorov s kotvou na krátko sú tiež vstavané motory – balík navinuté statorové jadro a rotorové teleso. Vinutie je štandardne v teplotnej triede 155 (F), 180 (H) je k dispozícii voliteľné. Balíky sú dodávané v energetickej triede IE2, alebo IE3.

Tolerancie montážneho otvoru statorového jadra sú nasledovné:

  • Veľkosť motora <= 132 – tolerancia H7
  • Veľkosť motora = 132 – tolerancia P7
  • Veľkosť motora => 160 – tolerancia S7

Po nalisovaní hriadele do tela rotora je nutné opracovať vonkajší priemer ( d38 ) a dynamicky vyvážiť.

Základná charakteristika:

Veľkosť 56 – 400 mm
Výkon do 710 kW
Rýchlosti 3000, 1500, 1000, 750 ot
Typ ochrany Štandardne IP 00 podľa DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Tvar motora IM 5010

Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám napísať.